Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Ανανέωση της ιστοσελίδας και facebook

Σήμερα έγινε ανανέωση της εμφάνισης της ιστοσελίδας, ενώ διορθώθηκαν και δύο gadgets: αυτό της αντίστροφης μέτρησης (μέχρι πρότινος μετρούσε κάτι άλλο, άγνωστο τί: κάτι που ο δημιουργός του προτύπου σελίδας είχε), καθώς και η σύνδεση με την ομάδα συζήτησης,
Επιπλέον, δημιουργήθηκε και μία ιστοσελίδα στο facebook.
Τις συνδέσεις θα τις βρείτε στην πλαϊνή μπάρα.