Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Το πρώτο κινούμενο σχέδιο

Το πρώτο κινούμενο σχέδιο - με την έννοια που του δίνουμε σήμερα, δηλαδή σε κινηματογραφικό φιλμ - ήταν το δημιούργημα του J. Stuart Blackton "Humorous phases of funny faces" που έγινε με την χρήση κιμωλίας. Περιείχε αρκετά από τα εφέ της εποχής και αρκετές από τις αδυναμίες της φυσικά (ο κινηματογράφος γενικά έκανε τα πρώτα του βήματα ακόμα).
Από την άλλη, αν μιλήσουμε γενικά για κινούμενο σχέδιο με την έννοια της κινούμενης σε τακτά διαστήματα εικόνας, το πρώτο είναι αυτό του Emile Reynaud, "Autour d' une Cabine" που έγινε με το πραξινοσκόπιο (πανόραμα). Καθώς, όμως, αυτό θα μας οδηγήσει λογικά να φτάσουμε να πούμε ότι πρώτο κινούμενο σχέδιο είναι το κηνύγι που απεικονίζεται στα προϊστορικά σπήλαια, είναι ασφαλέστερο να πούμε ότι πρώτη ταινία είναι αυτή του Blackton (άλλωστε, του Reynaud δεν είναι ταινία).